آیین نامه ها

زیر پوشه

مصوبات اخیر شورای پژوهشی

زمان ارائه طرح پژوهشی در قالب پایان نامه کارشناسی ارشد و دکتری

شنبه، ۲۴ شهریور ۱۳۹۷

مسئولیت بررسی عدم تطابق بین موضوعات طرح های پژوهشی

شنبه، ۲۴ شهریور ۱۳۹۷

شرایط پذیرش سمینارهای علمی بین المللی

شنبه، ۲۴ شهریور ۱۳۹۷

هزینه قابل پرداخت برای شرکت در کنفرانس های علمی داخلی

شنبه، ۲۴ شهریور ۱۳۹۷

امکان ارائه یک طرح مستقل تا سقف 120 میلیون ریال بدون دریافت حق‫الزحمه

شنبه، ۲۴ شهریور ۱۳۹۷

کنفرانس‫های علمی بین‫ المللی در جزیره ‫های کیش و قشم

شنبه، ۲۴ شهریور ۱۳۹۷

پرداخت هزینه شرکت دانشجویان دکتری و کارشناسی ارشد در کارگاههای آموزشی داخلی...

شنبه، ۲۴ شهریور ۱۳۹۷

درآمد حاصل از طرح‌های تحقیقاتی و پژوهشی دانشگاه‌ها از پرداخت مالیات معاف شد

یک‌شنبه، ۱۸ فروردین ۱۳۹۸

شرایط پذیرش مقاله مستخرج از طرح

شنبه، ۲۴ شهریور ۱۳۹۷

شرایط همکار دانشجویان دوره دکترا در طرح های پژوهشی مستقل

شنبه، ۲۴ شهریور ۱۳۹۷

مصوبه حمایت از پایان نامه های تحصیلات تکمیلی

یک‌شنبه، ۱۸ فروردین ۱۳۹۸