سامانه مديريت امور پژوهشي

آمار بازدیدکنندگان

1

ورود

پرداخت هزينه شركت دانشجويان دكتري و كارشناسي ارشد در كارگاههاي آموزشي داخلي افزايش يافت

در اين خصوص در شوراي پژوهشي مورخ 28/7/93  مصوب گرديد به دانشجويان ارشد يك بار در طول دوره تحصيل تا سقف  000/500/2 ريال و به دانشجويان دوره دكتري دوبار در طول دوره تحصيل و تا سقف 000/000/ 5 ريال براي شركت دانشجويان در كارگاههاي داخل كشور حمايت مالي صورت پذيرد. هزينه قابل پرداخت فقط شامل هزينه ثبت نام و بليط اتوبوس و يا قطار رفت و برگشت به مقصد مي‫باشد.