سامانه مديريت امور پژوهشي

آمار بازدیدکنندگان

6

ورود

كنفرانس‫هاي علمي بين‫ المللي در جزيره ‫هاي كيش و قشم

در صورت تمايل اعضاي هيات علمي مي ‫توانند، با رعايت آئين نامه دانشگاه اراك در مورد شركت با ارائه مقاله درگردهمايي‫ هاي علمي بين‫ المللي خارج از كشور، كنفرانس‫هاي علمي بين‫ المللي در جزيره ‫هاي كيش و قشم را جايگزين كنفرانس‫هاي خارجي سالانه خود كرده و مطابق گروه چهارم سفرهاي خارجي هزينه‫ هاي سفر خود را دريافت نمايند.