سامانه مديريت امور پژوهشي

آمار بازدیدکنندگان

4

ورود

 

مدير امور پژوهشي

دكتر مهران شاه منصوري

دانشيار فيزيك-پلاسما

 

تلفن:       32622020-086

دورنگار:   32621051-086