دانشگاه ارزش آفرین

در اقتصادی که بر پایه‌ی دانش شکل گرفته باشد، سرمایه‌ای که بیشترین ارزش افزوده را ایجاد می‌کند، نیروی انسانی توانمند و دانش است. در این اقتصاد، مزیت رقابتی با کسانی است که زودتر از بقیه یاد می‌گیرند و به ابزار دانش مجهز هستند. بزرگترین مزیت دانشگاه‌ها و موسسات آموزشی و پژوهشی، بهره‌مندی از نیروی انسانی آموزش‌دیده و حرکت در مدار علم و دانش است.

مدیریت فناوری، کارآفرینی و تجاری‌سازی مولود اقتصاد دانش‌بنیان و دانشگاه ارزش‌آفرین است. دانشگاه اراک از سال 1394 با رویکرد ارزش‌آفرینی بیشتر برای جامعه، با برگزاری رویدادهای کارآفرینی، راه‌اندازی مدرسه‌ کسب و کار، قرار دادن درس کارآفرینی در سرفصل رشته‌های مختلف، تأسیس مرکز رشد و حمایت از طرح‌های فناورانه و شرکت‌های دانش‌بنیان، به عنوان یکی از دانشگاه‌های پیشرو در این عرصه فعالیت نموده است.

مرکز رشد، یکی از ابزارهای رشد اقتصادی است که به‌ منظور حمایت از کارآفرینان نوپا تأسیس شده است و با ارائه امکانات و تسهیلات عمومی، زمینه رشد و باروری شرکت‌ها را فراهم می‌کند. مخاطبان اصلی مرکز رشد، کلیه اعضای هیئت علمی، محققین، دانش‌آموختگان و نوآوران با هویت مستقل با هسته‌های تحقیقاتی و واحدهای نوپا هستند.