دکتر احسان منصوری

.

مدیر فناوری، کارآفرینی و تجاری‌سازی دانشگاه اراک

عضو هیئت علمی گروه آموزشی مهندسی صنایع دانشگاه اراک

رئیس کمیته کارآفرینی دفتر توسعه پایدار دانشگاه اراک

تلفن: 08634173326 و 08634064052

ایمیل: e-mansouri@araku.ac.ir

----------------------------------------------------------------------------------------------------

اگر به دنبال تأسیس یک واحد فناور یا شرکت دانش بنیان هستید

اگر در فکر استقرار در مرکز رشد واحدهای فناور دانشگاه هستید

اگر یک ایده‌ یا دستاورد فناورانه دارید و به دنبال تجاری‌سازی آن هستید

اگر می‌خواهید کارآفرین شوید و از حداکثر توانمندی و استعداد خود بهره‌برداری نمایید

حتما با این مدیریت ارتباط برقرار نمایید