نقش پارک‌های علم و فناوری در توسعه کشور

نقش پارک‌های علم و فناوری در توسعه کشور

مسعود برومند معاون پژوهشی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری در مراسم امضای تفاهم نامه وزارت عتف و صندوق نوآوری و شکوفایی اظهار کرد: برای ایجاد اکوسیستم نوآوری شیوه‌های مختلفی تدوین می‌شود  البته باید پس از مدتی بازنگری شوند.
وی ادامه داد: صندوق نوآوری و شکوفایی با بازنگری رویه‌های خود به دنبال نهادینه کردن ارتباط میان فعالان اکوسیستم نوآوری حرکت می‌کند.
برومند با بیان اینکه آیین‌نامه‌های صندوق باید بازنگری شوند، گفت: برای تغییر در آیین‌نامه‌ها باید ذهن فعالی داشته باشیم و از خرد جمعی کمک بگیریم.
پارک‌های علم و فناوری فقط محل استقرار شرکت دانش بنیان نیست
معاون پژوهشی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری ادامه داد: بازیگران اصلی طرح و تفاهم نامه امروز را صندوق نوآوری و شکوفایی و شرکت‌های دانش بنیان تشکیل می‌دهند و وزارت علوم می‌تواند از اقدامات فناوران پشتیبانی کند.
وی گفت: آنچه که در بحث‌های علمی مطرح می‌شود نوع دیگری از نقش پارک‌های علم و فناوری است چراکه این پارک‌ها اکنون نقش مهمی در توسعه کشور دارند و دیگر تنها محل استقرار شرکت‌های دانش بنیان نیستند و باید از آنها کمک گرفت.