کارشناسان:

 

1- زهرا فلاحی

 

2- کیواندخت صورتگر

 

تلفن: 08632622060

 

      09108061383

 

آدرس: اراک، بلوار کربلا، میدان بسیج، پردیس سردشت، ساختمان دکتر عبدالکریم قریب، طبقه همکف، دفتر آزمایشگاه مرکزی