آنالیز FT-IR از شنبه تا سه شنبه ساعت 11:30 - 10

آنالیز FT-IR از شنبه تا سه شنبه ساعت 11:30 - 10

به اطلاع دانشجویان گرامی میرساند انجام آنالیز FT-IR  هر هفته از روز شنبه تا سه شنبه از ساعت 10 الی 11:30 انجام خواهد شد.