انجام آنالیز NMR همه روزه از ساعت 13 الی 15:30

انجام آنالیز NMR همه روزه از ساعت 13 الی 15:30

به اطلاع دانشجویان گرامی می رساند انجام آنالیز NMR همه روزه از  ساعت 13 الی 15:30 انجام می گیرد.