پرداخت آنلاین هزینه آنالیزها از طریق درگاه اینترنتی دانشگاه اراک

پرداخت آنلاین هزینه آنالیزها از طریق درگاه اینترنتی دانشگاه اراک

به اطلاع دانشجویان گرامی می رساند  پرداخت آنلاین هزینه آنالیزها از طریق درگاه اینترنتی دانشگاه اراک امکان پذیر میباشد.بدین منظور طبق مراحل زیر اقدام فرمایید:

1- ورود به سایت اصلی دانشگاه اراک.

2- کلیک بر روی پرداخت آنلاین.

3- ورود به صفحه پرداخت آنلاین.

4- انتخاب گزینه خدمات آزمایشگاهی از قسمت دسته بندی .

5-انتخاب نوع آنالیز مربوطه از قسمت دسته بندی1.

لطفا پس از پرداخت ، کلیه اطلاعات پرداختی خود را به همراه  فرم مربوطه  به اپراتور دستگاه  تحویل دهید.