تازه های نشر انتشارات علمی دانشگاه اراک

تازه های نشر انتشارات علمی دانشگاه اراک

 

عناوین تازه های نشر انتشارات علمی دانشگاه اراک:

 • مدیریت و تولید محصول ارگانیک در سیب زمینی- دکتر خسرو پرویزی/ دکتر احمدرضا عباسی فر/ دکتر رامین حاجیان فر
 • کاربست تحلیل گفتمان در نظریه سوره، در سوره احزاب- دکتر فاطمه دست رنج
 • غشاهای سرامیکی برای جداسازی و واکنش- دکتر فرهاد حیدری/ دکتر اعظم مرجانی
 • روش های عملی در آزمایشگاه میکروب شناسی- ابوالفضل تقوی/ مجید مهدیه
 • زیست مواد منیزیمی (طراحی، آزمایش و ارزیابی بهینه)- دکتر قاسم عیسی آبادی/ شهاب الدین رفیعی
 • بیوچار (روابط خاک- گیاه)- دکتر منصور قربانپور/ دکتر یاسر عظیم زاده/ دکتر بهنام عسگری لجایر
 • نظریه بازی ها در مهندسی- دکتر ابوالقاسم دائی چیان
 • پرورش و تولید مثل شترمرغ سانان مزرعه ای- دکتر ایمان حاج خدادادی/ دکتر مهدی خدایی مطلق
 • خواص ذرات و فرآوری مواد غذایی- دکتر عبداله ایمان مهر
 • تصفیه آب با استفاده از تخلیه پلاسمایی در مایعات- دکتر مهران شاه منصوری
 • روان شناسی اجتماعی ( مقدمه ای بسیار کوتاه) – دکتر تورج سپهوند/ خلیل کرمی
 • پیام رسانی کلسیم – دکتر حمیدرضا مومنی/ نجمه اسکندری
 • استراتژی جنگ و دیپلماسی- دکتر عبداله متولی
 • ابزار فناوری پلاسما- دکتر مهران شاه منصوری
 • بیوشیمی متابولیسم- دکتر محمد حسین آبنوسی/ دکتر جواد سرگلزائی
 • سخن سالاران حوزه ادبی عراق عجم- دکتر فاطمه سلطانی
 • تنوع زیستی حوضه آبخیز پردیس دانشگاه اراک- دکتر امیر انصاری

 

 آدرس صفحه اینستاگرام انتشارات علمی دانشگاه اراک press.araku
آدرس سایت انتشارات علمی دانشگاه اراک http://press.araku.ac.ir/