تماس با ما

خواهشمند است جهت تماس با معاونت یکی از راه های زیر اقدام فرمائید

تلفن  

086-32622000

دورنگار

086-32621051

پست الکترونیک

d-research@araku.ac.ir

آدرس ارسال مرسولات

اراک- میدان شریعتی- کوچه علوم- دانشگاه اراک- معاونت پژوهش و فناوری

ملاقات حضوری

اراک- میدان بسیج- پردیس دانشگاه اراک- سازمان مرکزی- طبقه چهارم

دوشنبه ها 10-12