قرار گرفتن نام دو نفر از اعضای هیات علمی دانشگاه اراک در جمع 100 سرآمد علمی کشور

قرار گرفتن نام دو نفر از اعضای هیات علمی دانشگاه اراک در جمع 100 سرآمد علمی کشور

نام آقایان دکتر محمدیاسر معصومی از گروه شیمی و دکتر آبتین عبادی از گروه مهندسی شیمی در جمع 100 سرآمد علمی کشور قرار گرفت.

فدراسیون سرآمدان علمی کشور با هدف دستیابی به مرجعیت علمی، با تلاش معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری تدوین شده است. این برنامه درنظر دارد با شناسایی مستمر افراد توانمند و دارای بنیه علمی قوی و ارائه حمایت های ویژه از این افراد، کشور را به سمت مرجعیت علمی در منطقه سوق دهد.