موفقیت محققان دانشگاه اراک در نمک زدایی و شیرین سازی آب با نانو

محققان دانشگاه اراک در مطالعات تحقیقاتی خود، موفق به ساخت غشاهای نانو کامپوزیتی شدند که عملکرد بسیار مناسبی در فرآیند نمک زدایی و شیرین سازی آب دارد.

برای اطلاعات بیشتر اینجا کلیک کنید.