نخستین حضور دانشگاه اراک دربین دانشگاه های برتر آسیا

نخستین حضور دانشگاه اراک دربین دانشگاه های برتر آسیا

به گزارش روابط عمومی دانشگاه اراک،به واسطه پژوهش های متعدد و ارزنده محققین، اساتید و دانشجویان، دانشگاه اراک برای نخستین بار در پایگاه رتبه بندی آسیایی تایمز در جمع  ۵۵۱ دانشگاه  برتر آسیا و ۴۰ دانشگاه ایرانی راه یافته به این رتبه بندی قرار گرفت.   
گفتنی است این ارزیابی بر اساس داده های ارسالی از دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی  و داده های حاصل از نظرسنجی شهرت توسط متخصصین آموزش عالی و همچنین اطلاعات تولیدات علمی موسسات آموزش عالی نمایه شده در پایگاه استنادی اسکوپوس است.
روش شناسی این رتبه بندی همانند روش شناسی رتبه بندی جهانی دانشگاه‌ها است که از ۱۳ شاخص در قالب ۵ معیار آموزش (۲۵)، پژوهش (۳۰)، استنادات (۳۰)، درآمد صنعتی (۷.۵) و وجهه بین المللی (۷.۵) بهره جسته است. با این حال در رتبه بندی دانشگاه‌های آسیایی، پس از محاسبه امتیازات بر اساس شاخص‌ها نتایج کسب شده را بر اساس دانشگاه‌های موجود در این رتبه بندی باز تنظیم می‌کند.