پرداخت هزینه شرکت دانشجویان دکتری و کارشناسی ارشد در کارگاههای آموزشی داخلی افزایش یافت

در این خصوص در شورای پژوهشی مورخ 28/7/93  مصوب گردید به دانشجویان ارشد یک بار در طول دوره تحصیل تا سقف  000/500/2 ریال و به دانشجویان دوره دکتری دوبار در طول دوره تحصیل و تا سقف 000/000/ 5 ریال برای شرکت دانشجویان در کارگاههای داخل کشور حمایت مالی صورت پذیرد. هزینه قابل پرداخت فقط شامل هزینه ثبت نام و بلیط اتوبوس و یا قطار رفت و برگشت به مقصد می‫باشد.